Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

อบต.ป่าโมง ร่วมกับ สนง.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน ในการอบรมครั้งนี้  วิทยากรที่ฝ่าน้ำท่วมมาให้ความรู้ 11 กันยายน 2562 ณ อบต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี