Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า   ประจำปีงบประมาณ 2564  ระหว่างวันที่  8 – 11 มิถุนายน  2564  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง มอบวัคซีนพิษสุนัขบ้า ให้กับอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำตำบลป่าโมง ออกฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ในเขตตำบลป่าโมง ทั้ง 10