Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง นำโดย นางสาคร จันทร์เขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง และนายประสาท  อุดมญาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อทำความสะอาดที่สาธารณประโยชน์  โดยมีกิจกรรมทำความสะอาด สถานที่สาธารณะ เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน เสริมสร้างวินัยการรักสะอาด