Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

อบต.ป่าโมง ร่วมกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหาร นำโดย นางสาคร  จันทร์เขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง และ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ร่วมกิจกรรมกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างตำบลป่าโมง ร่วมกันกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ ประพฤติปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม แก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ด้วยการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง