Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ได้จัดทำโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื้อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับสนับสนุนกล้าไม้จาก สถานีเพาะชำกล้าไม้บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี   กิจกรรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกันการปลูกต้นไม้ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง