Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

 

องค์การบริหารส่วนตำลป่าโมง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม ได้จัดโครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ. ป่าชุมชนดอนปู่ตา หมู่ที่ 8 บ้านดอนพะยอม ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชการขยายพันธุ์ไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์ในป่าชุมชน รวมถึงการรวบรวมรายชื่อพันธุ์ไม้ในป่าชุมชนเป็นการอนุรักษ์ป่าชุมชนให้คงอยู่สืบไป