Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการ สร้างจิตสำนึกการจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อ กระตุ้นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้ช่วยลดปริมาณขยะในครัวเรือนซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของขยะส่วนใหญ่ในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบไป