Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

โครงการเสริมสร้างการพัฒนาการเด็กเล็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงได้จัดโครงการเสริมสร้างการพัฒนาการเด็กเล็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกับการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย