Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

กิจกรรม ”ไม้รักษ์เมือง เรารักโลก” การทำความสะอาดและปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณพื้นที่รอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยใช้ไม้คีบรักษ์เมือง ซึ่งกิจกรรมนี้ นายแก้ว  ยิ่งวงค์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ได้กำหนดให้ดำเนินการเป็นประจำทุกสัปดาห์ (ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น.) เพื่อปลูกฝังและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและขยะพลาสติก ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์รอบองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และยังเป็นการขานรับนโยบายรัฐบาล ในการลดปัญหาขยะและปัญหาโลกร้อน ตลอดจนส่งเสริมให้ส่วนราชการที่ร่วมกิจกรรมได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอื่นๆ และประชาชนทั่วไปด้วย