Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าโมง หรือ ที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อ กองทุนวันละบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนฯ เพื่อ จัดสวัสดิการแก่สมาชิกตลอดชีวิต ในเรื่อง การเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย  ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักออมเงินเพื่อแบ่งบันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ครบทั้ง 10 หมู่บ้าน และได้จ่ายสวัสดิการ ครบทั้งสี่ด้าน