Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ได้ดำเนินโครงการกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและกระตุ้นจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของชุมชนรวมถึงการจัดการปัญหาขยะที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารคัดแยกขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ช คือ ขยะสายช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปณกิจ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกครบทั้ง 10 หมู่บ้าน