Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

อบต.ป่าโมง ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลป่าโมง  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  จัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสได้มีอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว  ณ ห้องประชุม  อบต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี